Ed de Moel

Scrambled Fortune Cookies

Choose dictionary: Fortune Cookies       Horoscopes       Aphorisms

L p o p u u p a   a v c c   t m   l p p   c r l m   l p   m x w p b   a s r l   b p q   n r x   l p e r b .
_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ .

Hint: x is n.          

Available Letters:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z